0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور انفجار۲ مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International Austrian Open 2019, MS
Timo Boll
-
-
Liam Pitchford
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Jingkun Liang
-
-
Chun Ting Wong
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Hugo Calderano
-
-
Youngsik Jeoung
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Simon Gauzy
-
-
Yun-Ju Lin
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Zhendong Fan
-
-
Darko Jorgic
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Koki Niwa
-
-
Mattias Falck
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Dimitrij Ovtcharov
-
-
Tomokazu Harimoto
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Zihao Zhao
-
-
Gaoyuan Lin
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
  International Austrian Open 2019, XD
Lebesson E / Yuan J N
۳
۱
Khanin A / Trigolos D
Finished
۱۲:۳۰
  International Austrian Open 2019, MD
Gardos R / Habesohn D
-
-
Yoshimura M / Morizono M
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Liang J / Lin G
-
-
Ecseki N / Szudi A
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Boll T / Franziska P
۳
۱
Dyjas J / Nuytinck C
Finished
۱۳:۳۰
  International Austrian Open 2019, WD
WU Y / Zhang L
-
-
Hirano M / Ishikawa K
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۰
Jeon J / Shin Y
-
-
Balazova B / Matelova H
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۰
  International Austrian Open 2019, WS
Hoi Kem Doo
-
-
Zhuojia HE
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Mima Ito
-
-
Hitomi Sato
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Ying Han
-
-
Yuting GU
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Yidi Wang
-
-
Kasumi Ishikawa
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Hina Hayata
-
-
Hyowon Suh
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Sofia Polcanova
-
-
Tianyi Qian
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Jihee Jeon
-
-
I-Ching Cheng
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Yuling Zhu
-
-
Miyuu Kihara
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید